MATEJ JAZBINŠEK
direktor, vodja nabave, domoznanstva ter organizator prireditev za odrasle v Laškem

e-pošta:
matej.jazbinsek(@)knjiznica-lasko.si

MARTINA AJDNIK
knjižničarka – svetovalka, organizatorka in izvajalka prireditev za otroke, izposojevalka v knjižnici v Laškem

e-pošta:
martina.ajdnik(@)knjiznica-lasko.si

ZDENKA DOBNIK
knjižničarka – svetovalka, izposojevalka v Laškem

e-pošta:
zdenka.dobnik(@)knjiznica-lasko.si

VERONIKA DRAŠČEK
višja knjižničarka – informatorka, izposojevalka in organizatorka prireditev v Radečah

e-pošta:
veronika.drascek(@)knjiznica-lasko.si

JERICA HORJAK
bibliotekarka – informatorka, izposojevalka v Laškem in Rimskih Toplicah

e-pošta:
jerica.horjak(@)knjiznica-lasko.si

ANA JANČIČ
knjižničarka – obdelava in nabava gradiva za vse knjižnice

e-pošta:
ana.jancic(@)knjiznica-lasko.si

TJAŠA MLADOVAN
višja knjižničarka – informatorka, izposojevalka, organizatorka in izvajalka otroških prireditev v Radečah

e-pošta:
tjasa.mladovan(@)knjiznica-lasko.si

NINA MLAKAR
vodja računovodstva

e-pošta:
nina.mlakar(@)knjiznica-lasko.si

VALENTINA PAVLINC

knjižničarka – svetovalka, izposojevalka v Rimskih Toplicah in Laškem, izvajalka otroških prireditev

e-pošta:
valentina.pavlinc@knjiznica-lasko.si

GABRIJELA PIRŠ
bibliotekarka – informatorka, vodja izposoje in obdelave gradiva za vse knjižnice

e-pošta:
gabrijela.pirs(@)knjiznica-lasko.si

BARBARA RANČIGAJ
bibliotekarka – informatorka, izvajalka prireditev za odrasle

e-pošta:
barbara.rancigaj@knjiznica-lasko.si

Druga dela
Vzdrževalna in čistilna dela za knjižnico opravlja Jožica Obrez.

Izposojo v izposojevališčih opravljajo prostovoljke:
Anita Jazbec v Zidanem Mostu
Nina Palčnik v Jurkloštru
Valentina in Danica Lokovšek v Šentrupertu.