Zaključek projekta Čebela BERE med

Letos novembra smo zaključili operacijo sodelovanja Čebela BERE med!, v katero je bilo vključenih pet lokalnih akcijskih skupin z območja Savinjske, Celjske, Šaleške, Koroške in Dravske doline.

V sklopu projekta je bilo v JZ Knjižnica Laško izvedenih nekaj manjših investicij v Knjižnici Laško in Knjižnici Rimske Toplice, v skupni vrednosti 29.826,60 eur, pri čemer smo prejeli 24.920,27 eur projektnih sredstev. O investicijskih pridobitvah smo že poročali, za našo knjižnico pa pomenijo velik napredek na področju IKT-opremljenosti ter so vplivale na dvig kvalitete storitev za naše obiskovalce, še posebej na področju vseživljenjskega izobraževanja in digitalne pismenosti. Skupaj z Osrednjo knjižnico Celje (OKC) smo pripravili priročnik Enostavna uporaba e-storitev (avtorice: bibliotekarka Jerica Horjak iz Knjižnice Laško ter bibliotekarki dr. Andreja Videc in Lea Očko iz OKC), ki opisuje številne storitve s področja e-uprave, e-zdravja, e-bančništva, e-knjižnice itd. za opravljanje na daljavo. To se je še posebej izkazalo za koristno v času epidemije, ko marsikatere storitve niso bile na voljo ‘v živo’.

Izvedli smo 4 predstavitvene delavnice v sodelujočih LAS, namenjene prenosu dobrih praks za zaposlene v knjižnicah, in 15 delavnic Enostavna uporaba e-storitev za ciljne skupine na območju LAS Raznolikost podeželja (mladi, ženske, starejši). Poleg teh izobraževanj smo v naših knjižnicah v Laškem in Rimskih Toplicah izvedli številne bibliopedagoške urice ob čebelarskem kotičku, inovativnem izobraževalno-didaktičnem pripomočku, s katerim smo otroke poučevali o pomenu varovanja čebel in pomenu čebel za naravno okolje (tudi o tem smo že poročali). Vsak učenec je prejel tudi slikanico Čebela bere med, ki je izšla v okviru projekta.

Zaključena operacija Čebela BERE med! za vse sodelujoče predstavlja doprinos k razvoju splošnih knjižnic, povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Aktivnosti so mlade in njihove starše izobraževale o pomenu čebel za okolje in našo prihodnost. Vključene knjižnice smo s pomočjo kupljene opreme in urejenih prostorov izvedle številne aktivnosti, od delavnic, izobraževanj, prireditev … Izobraževanja so bila namenjena okoljevarstvenim vsebinam, ki so za prilagajanje na podnebne spremembe, varovanje okolja in ozaveščanje ključnega pomena. Del izobraževalnih vsebin je bil namenjen digitalnemu opismenjevanju, ki je, posebej med starejšimi, potrebno znanje za vsakdanja opravila in večjo vključenost v družbo.

Sodelovanje pri tako obsežnem projektu z velikim številom partnerjev je bilo za našo knjižnico zelo dobra izkušnja, preko projekta in pridobljenih sredstev pa smo lahko izvedli investicije, ki bi jih sicer z rednimi sredstvi ne mogli, na vsebinskem področju projekta pa smo k določenim aktivnostim, ki jih v manjšem obsegu izvajamo tudi sicer, pristopili bolj sistematično in poglobljeno, česar rezultat je tudi priročnik v digitalni in tiskani obliki.