Kako postati član knjižnice

Član knjižnice lahko postane vsakdo, ki se strinja s poslovnikom knjižnice, izpolni in podpiše vpisnico. Mladoletnim uporabnikom podpišejo vpisnico starši ali zakoniti skrbniki. Pravne osebe morajo pooblastiti enega izmed zaposlenih, da z izkaznico na ime kolektivnega člana uporablja storitve knjižnice.

vpisnica odrasli

vpisnica otroci

Pri vpisu je zaradi točnosti podatkov potrebno predložiti veljaven osebni dokument s fotografijo in ustrezna uradna potrdila, ki potrjujejo uporabnikov status za znižano članarino oziroma ustrezne podatke o pravni osebi.

Spremembo svojih osebnih podatkov mora član takoj sporočiti knjižnici.

Članarina
Se plača ob vpisu in velja eno leto. Po preteku enega leta lahko član s plačilom zneska, določenega v ceniku, svoje članstvo obnovi, sicer mu članstvo miruje in ne more uporabljati knjižničnih storitev.

Otroci in mladina do 18. leta ter brezposelni (z dokazilom ZZRS o statusu) imajo brezplačno članarino!

Članska izkaznica

  • Je neprenosljiva.
  • Uporabljam jo lahko v vseh enotah knjižnice.
  • Knjižnično gradivo si lahko izposodim samo z veljavno člansko izkaznico.
  • Pred uporabo računalniške tehnologije in čitalnice moram pri izposojevalnem pultu oddati svojo izkaznico.
  • O izgubljeni ali ukradeni izkaznici moram takoj obvestiti knjižnico. Do preklica sam krijem stroške, nastale zaradi morebitne zlorabe.