JAVNI ZAVOD KNJIŽNICA LAŠKO

 • Naslov

  Aškerčev trg 4
  3270 Laško

 • Telefoni

  03 – 734 – 4300
  03 – 734 – 4302

 • Davčna številka

  72905689

 • Matična številka

  5966949 000

 • Aktivni transakcijski računi

  UJP Žalec 01257-6030371663

 • Direktor

  Matej Jazbinšek

 • Predsednica Sveta JZ Knjižnica Laško

  Nuša Konec Juričič

Knjižnica Laško je ena izmed 58 slovenskih splošnih knjižnic. Deluje na območju občin Laško in Radeče, ki skupaj zajemata okoli 18.000 prebivalcev.

Knjižnica je od leta 1996 javni zavod, katerega ustanoviteljici sta Občina Laško in Občina Radeče. Sedež zavoda je osrednja knjižnica v Laškem, kjer izvajamo tudi centralizirano nabavo in obdelavo knjižničnega gradiva za vse enote.

Lokacija knjižnice