Slomškovo bralno priznanje

Slomškovo bralno priznanje
je vseslovenska akcija, ki spodbuja branje literature z duhovno vsebino za osnovnošolce.  Poimenovana je po Antonu Martinu Slomšku, katerega misel, ki je vodila njegovo kulturno, narodnostno in prosvetno delovanje, je bila: »Materni jezik je najdražja dota, ki smo jo dobili od svojih prednikov. Dolžni smo skrbno jo ohraniti, olepšati in svojim potomcem zapustiti.«

V Knjižnici Laško to dejavnost organiziramo skupaj z župnijami Laško, Rimske Toplice in Šmiklavž.

Sodelujejo
veroučenci, ki preberejo vsaj tri knjige s  seznamov – za tri starostna obdobja jih pripravimo v knjižnicah Laško in Rimske Toplice (v pomoč so nam predlogi Slomškove bralne ustanove).  O prebranih knjigah se sproščeno pogovori na srečanjih po verouku ali pa v knjižnici (po dogovoru z Gabrijelo Pirš). V posebni mapi sodelujoči zbirajo nalepke, v maju pa je organizirano zaključno srečanje vseh bralcev v Ponikvi.

Zgibanke (po lokacijah in po starostnih stopnjah)

Laško
1. – 3. razred
4. – 6. razred
7. – 9. razred

Rimske Toplice
1. – 3. razred
4. – 6. razred
7. – 9. razred

Šmiklavž
1. – 3. razreda