Razstave

Razstave
Pripravljamo jih v krajevnih knjižnicah v Laškem, Radečah in v Rimskih Toplicah, kolikor nam to dovoljuje prostor. Večinoma gre za knjižne in fotografske oz. likovne razstave. Razstave po navadi pripravljamo sami knjižničarji, občasno pa pri nas gostuje tudi kakšna razstava od drugod.

Večinoma so razstave predstavitvene in izobraževalne, pogosto tudi domoznanske narave. Večkrat spremljajo prireditve, ki jih z razstavami dopolnimo in vsebinsko obogatimo. Tu gre tako za večje, še pogosteje pa za manjše knjižne in slikovne razstave.

Večje razstave pripravimo ob posebnih priložnostih in obletnicah ali pa z njimi predstavimo delo kakšnega pomembnega domačina.

Informacije o trenutnih razstavah v naših knjižnicah so na prvi strani