Prosto dostopne podatkovne zbirke

Predstavljamo vam nekaj uporabnih podatkovnih zbirk, ki so na spletu prosto dostopne.

je spletna izdaja prenovljenega Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

je medregijski domoznanski portal, ki omogoča dostop do digitaliziranih vsebin, polnih besedil in informacij. Na kamro prispevajo vsebine splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove. Obravnavana tematika je predstavljena kot zgodba, ki izbrani dogodek, osebo ali pojav osvetli z več zornih kotov in v različnih oblikah: s fotografijami, besedili, slikami ter zvočnimi in slikovnimi posnetki.
V letu 2011 je tudi naša knjižnica prispevala digitalizirano zbirko – o Humu. Oglejte si jo.

je slovenski informacijski portal za prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin. V digitalni obliki nam omogoča pregledovanje in prebiranje številnih revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, priročnikov in glasbe.

e spletni biografski leksikon celjskega območja in Zasavja, na katerega prispevke vnašajo splošne knjižnice celjske regije. Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile na tem območju rojene, so tukaj živele, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje, vsega skupaj trenutno ok. 350 oseb, od tega 23 z območja Laškega.

je uradni list Slovenije v elektronski obliki. V njem se objavljajo vsi državni predpisi in tudi drugi akti. Lahko listamo po posameznih številkah Uradnega lista, portal pa nam omogoča tudi iskanje po določenih vsebinskih zahtevah.

Revija Moj mojster je spletna revija z arhivom preko 800 strokovnih člankov iz področja gradnje in urejanja okolice. Zbirka se dnevno dopolnjuje in je v celoti brezplačna za uporabo.