Prosto dostopne podatkovne zbirke

Predstavljamo vam nekaj uporabnih podatkovnih zbirk, ki so na spletu prosto dostopne.

je medregijski domoznanski portal, ki omogoča dostop do digitaliziranih vsebin, polnih besedil in informacij. Na kamro prispevajo vsebine splošne knjižnice, muzeji in druge lokalne kulturne ustanove. Obravnavana tematika je predstavljena kot zgodba, ki izbrani dogodek, osebo ali pojav osvetli z več zornih kotov in v različnih oblikah: s fotografijami, besedili, slikami ter zvočnimi in slikovnimi posnetki.
V letu 2011 je tudi naša knjižnica prispevala digitalizirano zbirko – o Humu. V letu 2020 pa smo prispevali digitalno zbirko Čitalništvo na Slovenskem in čitalniško-taborsko gibanje v Laškem.

je slovenski informacijski portal za prosto iskanje po virih in dostop do digitalnih vsebin. V digitalni obliki nam omogoča pregledovanje in prebiranje številnih revij, knjig, rokopisov, zemljevidov, fotografij, priročnikov in glasbe.

Portal Obrazi slovenskih pokrajin  je spletni biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu, ki ga upravlja Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami. Vanj smo združili biografije, objavljene v regijskih leksikonih: Celjskozasavski.si, Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si., Primorci.si, Spodnjepodravci.si in Štajerci.si.

je spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo, ki ga urejajo slovenski knjižničarji.

je portal slovenskih splošnih knjižnic. Na območju 212 slovenskih občin deluje 58 splošnih knjižnic, ki so samostojne pravne osebe. Knjižnično dejavnost opravljajo na 273 lokacijah knjižnic in s 13 bibliobusi. Skupaj s premičnimi zbirkami opravljajo knjižnično dejavnost na 1085 mestih v Sloveniji.

 je skupen projekt splošnih knjižničarjev Celjske in Zasavske regije. Vsak mesec predstavimo novejšo in kvalitetnejšo literarno delo domačega ali tujega avtorja.

je spletna izdaja prenovljenega Slovarja slovenskega knjižnega jezika.

je uradni list Slovenije v elektronski obliki. V njem se objavljajo vsi državni predpisi in tudi drugi akti. Lahko listamo po posameznih številkah Uradnega lista, portal pa nam omogoča tudi iskanje po določenih vsebinskih zahtevah.

Revija Moj mojster je spletna revija z arhivom preko 800 strokovnih člankov iz področja gradnje in urejanja okolice. Zbirka se dnevno dopolnjuje in je v celoti brezplačna za uporabo.