Čebela BERE med!

Operacija sodelovanja LAS – Podukrep 19.3

Opis aktivnosti:

LAS Raznolikost podeželja skupaj s partnerskimi LAS (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Mežiške doline, LAS Mislinjske in Dravske doline in LAS Spodnje Savinjske doline) izvaja operacijo sodelovanja Čebela BERE med!

Skupna vrednost operacije je 560.191,15 EUR, potrjena nepovratna sredstva EKSRP pa znašajo 415.641,02. LAS Raznolikost podeželja bo predvidoma prejel 76.972,06 EUR nepovratnih sredstev. Aktivnosti operacije se odvijajo v dveh fazah in bodo predvidoma zaključene do oktobra 2022. Na območju LAS Raznolikost podeželja kot partnerja poleg LAS sodelujeta še Občina Štore in Knjižnica Laško.

V prvi fazi operacije so partnerji kupili informacijsko komunikacijsko in knjižnično opremo, čebelarski kotiček, pripravili slikanico in vsebino za priročnik o uporabi informacijskih virov. Druga faza operacije zajema oblikovanje in tisk priročnika, izvedbo izobraževanj o uporabi informacijskih virov za ranljive skupine, pripravo promocijske brošure in materiala ter izvedbo tiskovne konference ob zaključku projekta.

Cilji:

Operacija predstavlja doprinos k razvoju lokalnih knjižnic, povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Obenem bodo aktivnosti operacije sodelovanja majhne otroke in njihove starše izobraževale o pomenu čebel za okolje in našo prihodnost.

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP

Spletna stran Programa razvoja podeželja