Prireditve za odrasle

Organiziramo jih pretežno v Laškem (2-3 mesečno), Radečah in v Rimskih Toplicah (1 mesečno), občasno tudi v izposojevališčih.
Prizadevamo si za visoko kvaliteto prireditev in za dober odziv pri občanih. K načrtovanju in izvedbi pristopamo odgovorno, gospodarno, resno in predano, saj želimo da so pomembni kulturni in izobraževalni dogodki v naših okoljih potrebni.
Posebno pozornost namenjamo domačinom, katerih delo na takšen način predstavljamo občanom, si prizadevamo za vsebinsko pestrost in raznovrstnost ter za čim več sodelovanj.
Večje dogodke načrtujemo tradicionalno ob predstavitvi Bralne značke, dnevu reformacije, Martinovem, ob nekaterih obletnicah in obeležitvi pomembnih lokalnih dogodkov.

Literarni večeri
Na njih gostimo znane slovenske pesnike ali pisatelje in v pogovoru z njimi predstavimo njihovo delo. Občasno pripravimo tudi recitale, pogovore o knjigah, predstavitve domačih avtorjev ipd.

Domoznanska predavanja
V naši knjižnici imajo močno tradicijo. Gre za predstavitve zgodovine naših krajev, znamenitih rojakov, domoznanskih del, zanimivih dogodkov, kulturnih spomenikov in podobno. Več v poglavju o domoznanstvu.

Strokovna predavanja
Trudimo se, da predstavljamo kvalitetne pisce strokovnih del, ki so aktualni, zanimivi, znanje s področij, ki jih obravnavajo, pa za občane čim bolj koristno. Tematsko so ta predavanja zelo raznovrstna: vzgojna, psihološka, medicinska, naravovarstvena, predavanja o vzgoji rastlin idr.

Potopisna predavanja
Prinašajo popotniške izkušnje in vedenja o različnih, bližnjih in daljnih delih sveta. V goste vabimo uveljavljene potopisce, avtorje člankov in knjižnih del, in pa domačine, katerih izkušnje in doživetja so našim uporabnikom še posebej zanimiva.

Glasbene prireditve
Samostojne glasbene prireditve organiziramo le redko – npr. tradicionalni majski koncert v Lurdu. Sicer pa so glasbeni nastopi uveljavljenih in lokalnih glasbenih ustvarjalcev pomemben del številnih prireditev, predvsem literarnih in domoznanskih.

Naša prireditvena dejavnost je obsežna. Leta 2017 smo v naših knjižnicah pripravili 45 prireditev za odrasle, ki se jih je udeležilo 2.378 obiskovalcev.

 Informacije o aktualnih prireditvah so na prvi strani

 Prireditve v letu 2017 – seznam.