Pravice in obveznosti članov

Kot član knjižnice imam pravico do:

 • vpogleda v knjižnične zbirke in njihovo uporabo
 • uporabe javnih katalogov in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov
 • izposoje knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom
 • uporabe gradiva iz drugih knjižnic – posredno prek medknjižnične izposoje
 • pomoči in svetovanja pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice
 • preslikavanja iz knjižničnega gradiva
 • oblikovanja knjižnične ponudbe
 • obiska prireditev

Kot član knjižnice imam tudi obveznosti in dolžnosti:

 • v knjižničnih prostorih se primerno vedem, ne oviram in motim drugih obiskovalcev in uporabnikov knjižnice
 • odgovorno in skrbno ravnam z gradivom, s knjižnično opremo in nepremičninami
 • izposojeno gradivo pravočasno vračam in ga ne izposojam naprej, saj sem zanj materialno odgovoren
 • ne vstopam v delovna območja osebja (za pult, v skladišča …)
 • izven urnika delovanja knjižnice se v njej ne zadržujem, razen v času organizirane prireditve
 • upoštevam navodila požarnega reda
 • v knjižnici ne smem kaditi, uživati hrane in pijače, uporabljati mobilni telefon
 • vstopati z rolerji ali v spremstvu živali, razen z opremljenimi vodniškimi psi
 • upoštevam navodila zaposlenih v knjižnici