Poslanstvo in vizija

 

Poslanstvo Knjižnice Laško

Knjižnica Laško je namenjena vsem občanom občin Laško in Radeče. Svojim uporabnikom omogoča vseživljenjsko izobraževanje ter izboljšuje njihovo bralno, informacijsko in druge vrste pismenosti. Z mrežo krajevnih knjižnic in izposojevališč, s sodelovanji v krajih in z raznovrstnimi storitvami si prizadeva biti v svojih okoljih čim bolj dostopna, širiti kulturna obzorja ter krepiti lokalno, domoznansko zavest. To dosega s skrbno načrtovanimi knjižničnimi zbirkami, s kompetentnimi zaposlenimi, z bogato in kvalitetno prireditveno in domoznansko dejavnostjo ter raznovrstnimi storitvami. Je tudi pomemben prostor druženja in srečevanj, izmenjevanj znanj, stališč in življenjskih izkušenj med občani, konstruktiven in povezovalni element lokalnih skupnosti – t. i. tretji prostor.

Vizija Knjižnice Laško

Knjižnica Laško si želi postati še bolj odprta za vse potencialne uporabnike. Pri tem si bo prizadevala okrepiti svojo vlogo kulturnega in informacijskega središča. S pomočjo še večje strokovne usposobljenosti zaposlenih in večjih prostorov osrednje knjižnice v Laškem bo nadgradila tradicionalne knjižnične storitve in postala bolj fleksibilna v nudenju novih storitev, skrbi za različne vrste pismenosti, sodelovanju z okoljem in vključevanju v projekte.

Smernice za delovanje
Pri našem delovanju upoštevamo tudi temeljne slovenske in mednarodne knjižničarske dokumente. Najpomembnejši izmed njih so:

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev 
Manifest ZBDS o razvoju slovenskega knjižničarstva
Unescov Manifest o splošnih knjižnicah