Poškodovano ali izgubljeno gradivo

Če v knjižnici že prejmete poškodovano gradivo, opozorite na te poškodbe ob izposoji. Knjižničarji smo dolžni poškodbe popisati.

V kolikor vrnete poškodovano gradivo, ne da bi bili knjižničarji na poškodbe opozorjeni, smatramo, da ste za poškodbe odgovorni vi kot zadnji bralec/uporabnik gradiva.

Če izgubite ali vrnete poškodovano gradivo, ki je last Knjižnice Laško, ste le-tega dolžni nadomestiti z novim. Ob vašem obisku knjižnice (ali po elektronski pošti) opozorite na to, katero gradivo ste izgubili oz. poškodovali in z odgovorno osebo v knjižnici se boste dogovorili o časovnem obsegu reševanja zadeve in možnih rešitvah.

In sicer velja:

  • če je izgubljeno/poškodovano gradivo novejšega letnika in še dobavljivo na (knjižnem) trgu, lahko sami kupite identičen izvod (isto leto izida, ista založba, enaka vezava) ali v dogovoru s knjižnico za protiplačilo to naredimo mi;
  • če je gradivo starejšega letnika, lahko poizvedbo zanj (antikvariati, spletne strani, drugi viri) opravite sami ali to naredimo v knjižnici. Ne zadostuje, da sami izberete podobno novo knjigo po lastni presoji; v kolikor identične knjige ni na trgu, plačate odškodnino za izgubljeno oz. poškodovano gradivo, kot jo določi knjižnica. Poškodovani izvod gradiva ostane vam, prav tako izgubljeni, v kolikor ga najdete naknadno, pa je bil strošek izgube že poravnan. Za poravnano odškodnino vam izstavimo račun.

V primeru izgube ali poškodovanja gradiva, vam zaračunamo strošek obdelave in opreme novega gradiva po veljavnem ceniku Knjižnice.

Želimo si, da bi bilo knjižnično gradivo čim dlje na voljo uporabnikom, zato prosimo, da z njim ravnate še posebej odgovorno in skrbno ter ga ne izpostavljate neustreznim okoliščinam.