Posavska potujoča knjižnica je dobitnica nagrade Združenja splošnih knjižnic

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic 20. novembra komisija za ocenjevanje projektov pri Združenju splošnih knjižnic izbere najboljši projekt na področju strokovnega dela knjižnic. Letos je ta nagrada pripadla štirim sodelujočim knjižnicam: Valvasorjevi knjižnici Krško, Knjižnici Brežice, Knjižnici Sevnica in Knjižnici Laško za projekt Posavska potujoča knjižnica.

Sodelujoče knjižnice smo intenzivno organizacijsko in vsebinsko delale na projektu več kot dve leti, od začetka oktobra pa Posavska potujoča knjižnica opravlja svoje poslanstvo, tudi na postajališčih v radeški občini. V Knjižnici Laško pri projektu sodelujemo za območje občine Radeče.

Ponosni in veseli smo nagrade v slovenskem prostoru, ki je velika spodbuda za nadaljnje delo. Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujemo Občini Radeče za veliko podporo, saj je zaupanje ustanovitelja izrednega pomena za končni uspeh tovrstnega projekta.

Naša želja ob tej veseli priložnosti pa je seveda dobro delovanje Posavske potujoče knjižnice v korist vseh občanov Radeč in prebivalcev Posavja tudi vnaprej, za kar si bomo iskreno prizadevali.