Predšolska bralna značka 

V predšolsko bralno značko (PBZ) so vključeni otroci, ki obiskujejo vrtec Laško z vsemi njegovimi enotami.

Projekt poteka od oktobra do maja. Izberemo osem slikanic, ki jih preberemo v knjižnici, sledi pogovor o prebranem  in nato naloga, ki obsega različne likovne tehnike in druge ročne spretnosti (rezanje, lepljenje, zgibanje), vse tako pridobljeno gradivo se shrani v mapico.

Mapice prejmejo otroci ob prvem obisku knjižnice in jih hranijo v vrtcu. V notranji strani mapic je osem okvirčkov, v katere je treba nalepiti osem nalepk, ki jih dobijo ob obisku  in izposoji gradiva v knjižnici.

Ob koncu PBZ malim značkarjem podelimo diplome  in mape in jih nagradimo s predstavo.

Eden izmed glavnih ciljev predšolske bralne značke je spodbuditi branje v družinskem krogu in s tem otroke navajati na kasnejše samostojno branje.