Od 1. 6. 2020 poletni delovni časi v naših knjižnicah

SKLEP O POLETNEM ODPIRALNEM ČASU KNJIŽNICE LAŠKO IN NJENIH ENOT

S 1. 6. 2020 v Knjižnici Laško in njenih enotah ukinjamo prilagojeni odpiralni čas in prehajamo na poletni odpiralni čas, ki bo v veljavi do 31. 8. 2020.

S 1. 6. 2020 bodo po ustaljenem urniku odprta tudi izposojevališča.

POLETNI ODPIRALNI ČASI ENOT KNJIŽNICE LAŠKO

KNJIŽNICA LAŠKO:
– ponedeljek: 8–15
– torek: 11–19
– sreda: 8–15
– četrtek: 11–19
– petek: 8–15
– sobota: zaprto

KNJIŽNICA RADEČE:
– ponedeljek: 12–19
– torek: 12–15
– četrtek: 8–15
– petek: 12–18

KNJIŽNICA RIMSKE TOPLICE:
– ponedeljek: 12–16
– sreda: zaprto
– petek: 12–18

IZPOSOJEVALIŠČE JURKLOŠTER: petek: 18–20

IZPOSOJEVALIŠČE ŠENTRUPERT: nedelja: 9.30–10.30

IZPOSOJEVALIŠČE ZIDANI MOST: torek: 17–19

Od 25. 5. je našim uporabnikom omogočen prost dostop do gradiva. Še vedno pa so v veljavi določene omejitve, objavljene v spletnem okolju in v prostorih naših knjižnic, uporabnikom pa navodila po potrebi posredujejo tudi zaposleni. Omejitve bomo odpravljali v skladu s smernicami za ponovno odprtje knjižnic Združenja splošnih knjižnic ter skladno z navodili NIJZ in Ministrstva za kulturo RS.

S tem sklepom je preklican Sklep o odprtju Knjižnice Laško in njenih enot z dne 30. 4. 2020.

Laško, 29. 5. 2020                                                                

                       direktor Knjižnice Laško

                                                                                                                         Matej Jazbinšek