Obiski vrtcev in šol

V vseh naših knjižnicah se vedno razveselimo obiska otrok, tako vrtčevskih kot tudi osnovnošolskih.

Pripravimo jim blibliopedagoške ure po izbiri: pravljice, ustvarjalnice, oglede razstav, predstavitve knjižnice

Pred obiskom nas kontaktirajte na tel. 03 734 43 00.