O zvonenju in pritrkavanju – dr. Mojca Kovačič (Martinovo)

Petek, 9. november 2018, ob 18. uri

Dr. Mojca Kovačič je etnomuzikologinja, zaposlena na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU. Raziskuje predvsem ljudsko petje, ljudsko inštrumentalno glasbo ter sodobne glasbene in zvočne pojave. Kot avtorica znanstvenega dela z naslovom Pa se sliš — o pritrkavanju v slovenskem in evropskem prostoru ter soavtorica Slovarja zvonjenja in pritrkavanja nam bo predstavila zvonjenje in pritrkavanje.
S predavanjem o temi, ki je zanimiva tudi za naše kraje, bomo obeležili tradicionalen praznik martinovega v Laškem.

Prijazno vabljeni!