O UTŽO mreži in delovanju

Načela in pravila Univerze za tretje življenjsko obdobje

Univerza za tretje življenjsko obdobje je civilno izobraževalno gibanje, ki temelji na prostovoljnem delu, sodelovanju in prispevanju vseh članov.

Slušatelji, mentorji in sodelavci svoje znanje, izkušnje, zamisli in kulturo izmenjujemo med seboj in po svojih močeh prispevamo k ustvarjalnemu delovanju svoje študijske skupine in Univerze za tretje življenjsko obdobje v celoti.

V tem gibanju sodelujemo zato, ker si želimo pridobiti znanje za osebnostno rast, za življenje, za razumevanje lastnega položaja v družbi ter za delovanje v okolju v lastno dobro in v dobro drugih generacij.

Znotraj gibanja in v javnosti skrbimo za razvijanje pozitivnega odnosa do starosti in staranja in za pozitivno podobo univerze.

Gojimo prijazne in strpne odnose do vseh udeležencev gibanja. Univerza za tretje življenjsko obdobje je odprta odraslim v poznejših letih (upokojenim in brezposelnim) ne glede na stopnjo formalne izobrazbe, politično, narodnostno ali versko pripadnost.

Več o vseslovenski UTŽO in njeni mreži.