Naše publikacije

Pomemben del domoznanskih aktivnosti Knjižnice Laško predstavlja izdajanje domoznanskih publikacij, ki nas seznanjajo z zgodovino naših krajev s splošnozgodovinskega, gospodarskega, umetnostnozgodovinskega, etnološkega in še katerega zornega kota.

Doslej smo izdali naslednje publikacije, ki so pomemben vir za informacije o zgodovini, kulturnem in gospodarskem razvoju kraja in o naših pomembnih ljudeh:
Znani Laščani
Laški zbornik 2002
Laški zbornik 2007
Premišljena hiša z veliko domišljije

Vsa dela so še na zalogi v knjižnici in jih lahko kupite.

Poleg tega smo za tisk pripravili tudi delo Miloša RybaÅ™a 800 let Jurkloštra in sodelovali z Mohorjevo družbo pri izdaji prevoda dr. Jožeta Mačka, Orožnova zgodovina dekanije Laško.


Znani Laščani

Knjiga Znani Laščani avtorice Metke Kovačič, ki jo je začela pisati s skupino učencev in njihovima mentoricama Mojco Kajič in Biljano Frece, je bila izdana v založništvu Knjižnice Laško v letu 1994. Gre za biografski in bibliografski pregled umetnikov, znanstvenikov, strokovnjakov in drugih pomembnih ljudi, ki so se v Laškem rodili ali tu živeli in objavljali ter o njihovem delu obstajajo pisni dokumenti . Obravnavanih je 65 znanih Laščanov.


Laški zbornik 2002

Gre za zbornik člankov, ki so večinoma nastali do leta 1976, a takrat niso izšli v samostojni knjigi (nekaj jih je izšlo v Časopisu za zgodovino in narodopisje leta 1976). Starejšim aktualiziranim prispevkom je dodanih nekaj novih. Publikacija vsebuje besedila, ki skupaj tvorijo pomembno vedenje o Laškem in okolici: o splošni, upravnopolitični, šolski, jezikovni, arhitekturni in spomeniškovarstveni zgodovini, zdraviliškem in pivovarniškem razvoju idr.


Laški zbornik 2007

To je prva povsem samostojna in najobsežnejša knjiga Laškega zbornika, izdana v Knjižnici Laško. Novi prispevki so delo laških raziskovalcev, Laščanov in sodelavcev od drugod. Območje občine Laško pričujoči članki osvetljujejo s politično-upravnih, družbenih, gospodarskih, šolskih, kulturnih, etnografskih in deloma tudi naravoslovnih vidikov. Pomembnejši prispevki: Privilegiji trga Laško, Zgodovinski in umetnostni spomeniki v Laškem in bližnji okolici, Johann Chrysostomus Vogl, freskant dveh kapel v župnijski cerkvi sv. Martina v Laškem, Govor mesta Laško, Štajerski govor v Šentrupertu nad Laškim, Izseljeniški dnevnik idr.

Premišljena hiša z veliko domišljije

Premišljena knjiga z veliko domišljije je zbornik, ki smo ga ob 40-letnici rednega delovanja Knjižnice Laško izdali v letu 2014.