Načrti, poročila, dokumenti

Načrti
Letni delovni načrt Knjižnice Laško za leto 2021 (pdf).

Načrt nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Laško za leto 2021 (pdf).

Načrt nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Laško za leto 2020 (pdf).

Strateški načrt Knjižnice Laško 2014-2019 (pdf)

Poročila

Poslovno poročilo Knjižnice Laško za leto 2020.

Dokumenti

Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško (Odlok 1996, Odlok o spremembah 2002)

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Laško (pdf)

Spremembe pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Laško (pdf)

Strategija splošnih knjižnic – Združenje slovenskih splošnih knjižnic