Načrti, poročila, dokumenti

Načrti

Letni delovni načrt Knjižnice Laško za leto 2024 (pdf).

Načrt nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Laško za leto 2024 (pdf).

Letni delovni načrt Knjižnice Laško za leto 2023 (pdf).

Letni delovni načrt Knjižnice Laško za leto 2022 (pdf).

Načrt nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Laško za leto 2022 (pdf).

Načrt nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Laško za leto 2021 (pdf).

Načrt nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Laško za leto 2020 (pdf).

Strateški načrt Knjižnice Laško 2014-2019 (pdf)

Poročila

Poslovno poročilo Knjižnice Laško za leto  2023.

Poslovno poročilo Knjižnice Laško za leto 2022.

Poslovno poročilo Knjižnice Laško za leto 2021.

Dokumenti

Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško (Odlok 2020)

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Laško (pdf)

Spremembe pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Laško (pdf)

Strategija splošnih knjižnic – Združenje slovenskih splošnih knjižnic