Načrti, poročila, dokumenti

Načrti
Letni delovni načrt Knjižnice Laško za leto 2020 (pdf)

Načrt nakupa knjižničnega gradiva Knjižnice Laško za leto 2020 (pdf).

Strateški načrt Knjižnice Laško 2014-2019 (pdf)

Poročila

Poslovno poročilo Knjižnice Laško za leto 2019.

Dokumenti

Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Laško (Odlok 1996, Odlok o spremembah 2002)

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Laško (pdf)

Spremembe pravilnika o splošnih pogojih poslovanja Knjižnice Laško (pdf)

Strategija splošnih knjižnic – Združenje slovenskih splošnih knjižnic