Nabava novosti

Letni načrt nakupa knjižničnega gradiva

Temelj dobre knjižnice je kvalitetna, celovita in aktualna knjižnična zbirka. Dosežemo jo lahko le s primerno in premišljeno nabavno politiko knjižnice, ki združuje različne strategije. Knjižnica vsako leto pripravi letni načrt nakupa knjižničnega gradiva – akcijski dokument, ki knjižnico pri nabavi v določenem letu usmerja k uresničitvi ciljev njene nabavne politike.

V tem dokumentu po opravljeni analizi opredelimo potrebe po novem gradivu. Pri tem upoštevamo status osrednje in krajevnih knjižnic, potrebe po posameznih ciljnih skupinah in potrebe po dopolnjevanju in oblikovanju knjižnične zbirke.

Nabava novosti je že nekaj let dodatno zahtevna zaradi občutno nižjih sredstev, ki vpliva na veliko izbiranja, tehtanja pri nakupih, preračunavanja, usklajevanja, nakupa po prioritetah ipd. Onemogočen je tudi nakup večjega števila izvodov.

V letu 2021 smo kupili skupaj 3.117 enot knjižničnega gradiva, in sicer 1.766 za Knjižnico Laško, 754 za Radeče, 471 za Rimske Toplice in 126 enot za izposojevališča.

Mesečni seznam novosti in seznam gradiva, kupljenega s sredstvi ministrstva.
Ogledate si lahko novosti kupljene v januarju 2023.
Seznam gradiva Knjižnice Laško, kupljenega s sredstvi ministrstva za kulturo v letu 2022 – povezava do izpisa v Cobiss-u.

Predlog za nakup
Če v knjižnici niste našli gradiva, ki ga potrebujete, ali nanj zaradi velikega povpraševanja že dolgo čakate, vam ponujamo možnost, da sami predlagate nakup. Vašemu predlogu, ki ga bo obravnavala nabavna komisija, bomo skušali ustreči.

V knjižnici lahko oddate obrazec Predlog za nakup gradiva ali pa svoj predlog posredujete prek obrazca VAŠA MNENJA IN PREDLOGI na osnovni spletni strani (v tem primeru morate poleg svojega imena in e-naslova dopisati tudi številko članske izkaznice).

Odpis in preusmeritve knjižničnega gradiva
Odpis knjižničnega gradiva je zelo pomemben za oblikovanje knjižnične zbirke, predvsem v smislu ohranjanja živosti, aktualnosti, preglednosti in zanimivosti knjižničnih zbirk.

Odpis določata pravilnika na državni ravni in na nivoju knjižnice. To pomeni, da pri tovrstnem delu upoštevamo visoke strokovne standarde, odločitve o odpisu sprejema komisija.

Odpisuje se poškodovano in v različnih pogledih zastarelo in ne več ustrezno gradivo.
Le-to je na voljo v Bukvarni.

Del zbirk se nahaja v skladiščih. Gre za gradiva, ki so manj izposojena ali pa smo jih morali zaradi prostorske stiske, posebno še v Laškem, premestiti.

Prostorsko stisko velikokrat rešujemo tudi s trajnimi preusmeritvami gradiva v druge oddelke – v teh primerih si je preusmerjeno gradivo mogoče izposoditi preko medoddelčne izposoje.