Knjižnični nahrbtniki

S  Knjižničnim nahrbtnikom želimo učencem podružničnih šol  na nekoliko drugačen, zanimiv in zabaven način približati knjige in drugo knjižnično gradivo.

Nahrbtniki vsebujejo knjige (leposlovne in strokovne), didaktične igrače in DVD-je ali CD-je. Učenci si nahrbtnike menjavajo na 2-3 tedne, vsebino nahrbtnikov zamenjamo dvakrat letno.

Učenci, učiteljice in njihovi starši so nahrbtnike sprejeli kot dobrodošlo motivacijo za branje in seznanjanje z raznovrstnim gradivom.