Knjižni moljčki – Predšolska bralna značka v Radečah

Predšolska bralna značka poteka v sodelovanju z Vrtcem Radeče.

Vsak drugi torek v mesecu, od oktobra pa do maja, prihajajo predšolske skupine v knjižnico na pravljico in ustvarjalnico. Za vsakega otroka pripravimo mapo, v katero pospravljamo njegove izdelke. Ob koncu bralne značke pa izdelkom dodamo še priznanje in mape podelimo na zaključni prireditvi.

Poleg tega pa pripravimo tudi kotiček s knjižnim moljem in zabojčkom z izbranimi slikanicami, ki jih pridejo iskat otroci s starši. Otroci dobijo zbirni kartonček na katerega zbirajo štampiljke za vsako prebrano knjigo.  S tem spodbujamo obiskovanje knjižnice in branje.