Izposoja, podaljšanje ali rezervacija gradiva

Za izposojo ali uporabo našega gradiva potrebujete veljavno članstvo in člansko izkaznico. Odličen pregled nad vašimi aktivnostmi povezanimi z knjižnico, imate z uporabo storitve Moj Cobiss/Moja knjižnica. Za uporabo omenjene storitve si morate v knjižnici urediti osebno geslo.

Izposojevalni roki
So različni glede na vrsto gradiva.

  • Leposlovno gradivo – 21 dni (pri gradivu za domače branje in bralno značko ter pri zelo iskanem gradivu je lahko rok izposoje skrajšan)
  • Strokovno gradivo – 30 dni
  • Revije – 7 dni (zadnjih številk revij ne izposojamo na dom)
  • Neknjižno gradivo:
    DVD-ji – 7 dni
    Cd-ji in Cd-romi – 7 dni
    Igrače – 14 dni

Podaljšanje
Gradivo, ki ga v določenem času niste uspeli prebrati ali preštudirati, lahko tudi brezplačno podaljšate.
Izposojevalni rok lahko podaljšate osebno, po telefonu ali preko spleta s storitvijo Moja knjižnica/Moj Cobbis.
Navodila o uporabi storitev Moje knjižnice.

Roka izposoje ne morete podaljšati:
– rezerviranemu in naročenemu gradivu,
– če ste rok izposoje že prekoračili,
– revijam,
– neknjižnemu gradivu (CD-ji, Cd-romi, DVD-ji …).

Rezervacije
Gradivo si lahko rezervirate osebno, po telefonu ali preko spleta s storitvijo Moje knjižnice.

Ko je rezervirano gradivo vrnjeno, vam brezplačno,  pošljemo elektronsko obvestilo (če ste si v knjižnici uredili nastavitve za e-obveščanje), sicer vas pokličemo po telefonu.

Rezervirano ali naročeno knjigo morate  prevzeti v treh delovnih dneh, sicer je knjiga vrnjena na polico ali dodeljena naslednjemu članu v vrsti rezervacij.

Navodila za rezervacijo gradiva preko Moje knjižnice.

Zamudnina

Če knjige pred potekom izposojevalnega roka ne vrnem ali podaljšam, moram plačati zamudnino po veljavnem ceniku.