IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.knjiznica-lasko.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

– odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),

– barvni kontrasti med besedilom in ozadjem na vseh podstraneh,

– prilagajanje barvne sheme spletne strani in uporaba različnih ravni naslovov,

– predvidljivo delovanje spletišča,

– omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,

– omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,

– povezava na strani omogoča dostop do glavne vsebine spletne strani, tudi s pomočjo tipkovnice in drugih orodij.

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.knjiznica-lasko.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti zaradi zastarelosti spletne strani, ki je bila izdelana v začetku leta 2018. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), kompleksne tabele s podatki, organigrami, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju).

Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in v letu 2022 smo postorili večino potrebnega za skladnost z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

Ta izjava je bila pripravljena dne 21. 4. 2023 na podlagi samoocene.


Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive, sprejemamo na naslov info@knjiznica-lasko.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bo sporočeno, kdaj bo odgovor podan in razlogi za zakasnitev odgovora.

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo.

Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo

Davčna ulica 1

1000 Ljubljana

e-naslov: gp.irsid@gov.si

spletna stran: www.irsid.gov.si