Informacijska opismenjevanja

Informacijska opismenjevanja
izvajamo pri vsakdanjem delu z opozarjanjem zainteresiranih uporabnikov o tehnoloških novostih povezanih s samostojno uporabo knjižnice: uporaba servisa Moja knjižnica, aplikacije mCobiss, seznanjanje z iskanjem gradiva po novem knjižnično informacijskem katalogu Cobiss+, predstavitev in uporabnost portala Biblos ter e-podatkovnih zbirk.

Izobraževanja večjih skupin
uporabnikov izvajamo glede na njihove potrebe in želje (tudi v okviru UTŽO): računalniške tečaje, tečaje uporabe pametnih telefonov,  itd.