KNJIŽNICA LAŠKO
Aškerčev trg 4
3270 Laško
Tel: 03 734 4300, 03 734 4302
Fax: 03 734 4303
e-pošta: info@knjiznica-lasko.si

Odprto:
ponedeljek, sreda: 8.00-15.00
torek, četrtek: 11.00-19.00
petek: 8.00-19.00
sobota: 8.00-12.00