DAROVI, BUKVARNA

DAROVI KNJIŽNEGA GRADIVA

V Knjižnici Laško in naših enotah sprejemamo knjižne darove fizičnih oseb, ki so člani naše knjižnice, vendar zaradi prostorske stiske in naraščajočega dotoka darov ne več kot 50 enot knjižnega gradiva od osebe letno. Donirano knjižnično gradivo ob podpisu Obrazca o podarjenem gradivu postane last Knjižnice Laško. Bibliotekarji ga bomo po merilih knjižničarske stroke in v skladu s potrebami fonda in naših uporabnikov prevzeli, pregledali, razporedili in inventarizirali v sistem COBISS.

V kolikor se izkaže, da po prejetem gradivu ni potrebe v nobeni od naših knjižnic, si pridržujemo pravico, da ga uporabimo v projektih promocije branja in bralne kulture ali predamo v našo Bukvarno in s tem brezplačno na voljo drugim uporabnikom oz. občanom, da ga odnesejo domov in obdržijo.

Če donator knjižničnega gradiva pogojuje donacijo s posebnimi pogoji glede obravnave in uporabe gradiva, o teh odloči vodstvo knjižnice in jih potrdi (ali zavrne) s pisnim dogovorom ali pogodbo. Enako velja v primeru darovanja zapuščine.

Hvala, da nam pomagate graditi našo zbirko!

BUKVARNA
Občasno se Bukvarna nahaja v Knjižnici Laško, desno ob vhodu. V njej najdete gradivo, ki smo ga iz knjižnične zbirke izločili, in darove, ki jih v zbirko nismo uvrstili. To gradivo lahko vzamete domov in ga obdržite (brez obveznosti do knjižnice).