Cenik storitev Knjižnice Laško

Cenik je sprejel Svet Knjižnice Laško 28. 12. 2022 in velja za vse njene enote (od 3. 1. 2023 dalje).

Članarina:
zaposleni  10 €
upokojenci  8 €

študentje  7 €
učenci, dijaki in nezaposleni    brezplačno

Izkaznica:
izkaznica ob vpisu (razen za učence, dijake in brezposelne)  2 €
izgubljena ali uničena izkaznica 3 €

Zamudnina:
za 1 knjigo za 1 dan  0,15 €
za DVD za 1 dan (7 dni je izposoja brezplačna) 0,6 €
za CD za 1 dan (14 dni je izposoja brezplačna) 0,1 €
izposoja igrače za 2 tedna              1,0 €

Opomini:
1. opomin 0,4 €
2. opomin 0,8 €
3. opomin 1,8 €
4. opomin 2,8 €

Medknjižnična izposoja:
izposoja 1 knjige iz celjskega območja  brezplačna
izposoja 1 knjige iz ostalih knjižnic po Sloveniji 7 €
neprevzeto gradivo (vse gradivo) 7€
ZAMUDNINA ZA 1 MEDKNJIŽNIČNO IZPOSOJO za 1 dan 0,2 €

Fotokopiranje:
format A4 0,1 €
format A3 0,2 €
povečanje ali pomanjšanje strani s slikami dvakratna cena

Računalniške storitve:
tiskanje 1 stran 0,15 €
barvno tiskanje 1 stran 0, 45 €
skeniranje 1 stran 1 €
pregled transakcij člana 1€

Odškodnina:
za poškodovano ali izgubljeno gradivo po pravilniku
z uničeno nalepko s črtno kodo 1 €
oprema nadomestnega gradiva 2 €

Univerza za tretje življenjsko obdobje

članarina člani knjižnice 10 €

Razno:
nosilna vrečka 2 €