Izdelovanje CAKE POPSOV

V času zimskih počitnic smo izvedli dve ustvarjalnici oziroma pekarnici. V Knjižnici Rimske Toplice smo v sodelovanju z kulinaričnim ateljejem Meringa izdelovali cake popse ali male okusne grižljajčke na palčki. Ustvarjalnico cake popsov smo ponovili še v Knjižnici Laško. Obe delavnici sta bili uspešni in izjemno dobro obiskani. Hvaležni smo kulinaričnemu ateljeju Meringa za sodelovanje ter za vse slastne, dobre in uporabne nasvete za izdelavo tortic na palčki.

Teden pisanja z roko v Knjižnici Radeče

V Knjižnici Radeče smo v sodelovanju s Centrom za starejše »Dobra energija« in Društvom upokojencev Radeče obeležili Teden pisanja z roko s srečanjem, na katerem je knjižničarka predstavila osnovne podatke Tedna pisanja z roko, letošnjo temo, ambasadorje. Letos sta bili v fokusu pokrajini Prekmurje in Goričko, zato jim je prebrala odlomek iz Ločil bom peno od valov Ferija Lainščka in jim predvajala promocijski filmček o Prekmurju. Udeleženci so na poslušano in videno zapisali svoje misli, asociacije, besede, stavke … z roko, seveda.

Medgeneracijska čajanka v Knjižnici Radeče

V Knjižnici Radeče nadaljujejo z medgeneracijskim branjem.
Januarsko sredino popoldne (18. 1.) so prebrali in se pogovarjali o knjigi Nine Mav Hrovat OZIMNICA. 🐿
Vsi otroci, tudi najmlajši, so znali našteti vse živali omenjene v pravljici. Povedati so znali tudi zakaj je katera od živali prenehala z nabiranjem lešnikov. Knjižničarka Tjaša je pripravila čajanko 🫖 in socialne igre za otroke, ker si v zgodbici živali pomagajo pri pripravi ozimnice. Otroci so uživali, všeč jim je bilo tudi, da so knjižnico doživeli še v času, ko ni odprta za ostale uporabnike. 📚💛

VOŠČILO

Želimo vam mirne in notranje bogate praznike, v letu 2023 pa vse dobro.
                                                    Kolektiv Knjižnice Laško

Praznični delovni čas

Praznični december in z njim malce spremenjen delovni čas.

Sporočamo vam, da bo Knjižnica Laško v soboto, 24., in v soboto, 31. decembra, zaprla svoja vrata, ostale delovne dni pa bo odprta kot običajno.

V torek (27. 12.) in četrtek (29. 12.) od 11h do 19h, v sredo (28. 12.) od 8h do 19h in v petek (30. 12.) od 8h do 15h.

Knjižnici v Rimskih Toplicah in Radečah bosta odprti po ustaljenih urnikih.

Hvala za razumevanje!

Bibliopedagoška ura v Knjižnici Rimske Toplice

Na začetek meseca decembra nas greje lep spomin na druženje z učenci 4. in 5. razredov matične OŠ Rimske Toplice in podružničnih šol Zidani Most, Sedraž in Jurklošter v Knjižnici Rimske Toplice.
Predstavili smo jim knjižnico, dve zgodbi v obliki stripa o nastanku knjige – POT KNJIGE in o pomenu branja – SKRIVNOSTI IZGINULIH ČRK. Glavni junak obeh zgodb je prikupen Knjižni molj. Vsak učenec je prejel svoj izvod stripa, ki ga je izdala Javna agencija za knjigo, za kar smo JAK-u hvaležni in toplo sprejemamo. Z učenci smo prebrali tudi zgodbico, reševali Moljeve delovne liste in praznično ustvarjali.

Zaključek projekta Čebela BERE med

Letos novembra smo zaključili operacijo sodelovanja Čebela BERE med!, v katero je bilo vključenih pet lokalnih akcijskih skupin z območja Savinjske, Celjske, Šaleške, Koroške in Dravske doline.

V sklopu projekta je bilo v JZ Knjižnica Laško izvedenih nekaj manjših investicij v Knjižnici Laško in Knjižnici Rimske Toplice, v skupni vrednosti 29.826,60 eur, pri čemer smo prejeli 24.920,27 eur projektnih sredstev. O investicijskih pridobitvah smo že poročali, za našo knjižnico pa pomenijo velik napredek na področju IKT-opremljenosti ter so vplivale na dvig kvalitete storitev za naše obiskovalce, še posebej na področju vseživljenjskega izobraževanja in digitalne pismenosti. Skupaj z Osrednjo knjižnico Celje (OKC) smo pripravili priročnik Enostavna uporaba e-storitev (avtorice: bibliotekarka Jerica Horjak iz Knjižnice Laško ter bibliotekarki dr. Andreja Videc in Lea Očko iz OKC), ki opisuje številne storitve s področja e-uprave, e-zdravja, e-bančništva, e-knjižnice itd. za opravljanje na daljavo. To se je še posebej izkazalo za koristno v času epidemije, ko marsikatere storitve niso bile na voljo ‘v živo’.

Izvedli smo 4 predstavitvene delavnice v sodelujočih LAS, namenjene prenosu dobrih praks za zaposlene v knjižnicah, in 15 delavnic Enostavna uporaba e-storitev za ciljne skupine na območju LAS Raznolikost podeželja (mladi, ženske, starejši). Poleg teh izobraževanj smo v naših knjižnicah v Laškem in Rimskih Toplicah izvedli številne bibliopedagoške urice ob čebelarskem kotičku, inovativnem izobraževalno-didaktičnem pripomočku, s katerim smo otroke poučevali o pomenu varovanja čebel in pomenu čebel za naravno okolje (tudi o tem smo že poročali). Vsak učenec je prejel tudi slikanico Čebela bere med, ki je izšla v okviru projekta.

Zaključena operacija Čebela BERE med! za vse sodelujoče predstavlja doprinos k razvoju splošnih knjižnic, povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Aktivnosti so mlade in njihove starše izobraževale o pomenu čebel za okolje in našo prihodnost. Vključene knjižnice smo s pomočjo kupljene opreme in urejenih prostorov izvedle številne aktivnosti, od delavnic, izobraževanj, prireditev … Izobraževanja so bila namenjena okoljevarstvenim vsebinam, ki so za prilagajanje na podnebne spremembe, varovanje okolja in ozaveščanje ključnega pomena. Del izobraževalnih vsebin je bil namenjen digitalnemu opismenjevanju, ki je, posebej med starejšimi, potrebno znanje za vsakdanja opravila in večjo vključenost v družbo.

Sodelovanje pri tako obsežnem projektu z velikim številom partnerjev je bilo za našo knjižnico zelo dobra izkušnja, preko projekta in pridobljenih sredstev pa smo lahko izvedli investicije, ki bi jih sicer z rednimi sredstvi ne mogli, na vsebinskem področju projekta pa smo k določenim aktivnostim, ki jih v manjšem obsegu izvajamo tudi sicer, pristopili bolj sistematično in poglobljeno, česar rezultat je tudi priročnik v digitalni in tiskani obliki.

POT KNJIGE

V torek, 29. 11. 2022, smo za radeške učence 1. razreda organizirali potujočo razstavo POT KNJIGE, ki je nastala pod okriljem Javne agencije za knjige. 📚 V OŠ Radeče nas je obiskal David Krančan, ilustrator kratke zgodbe, zapisane v stripu, avtorja Žige X. Gombača.
Pot knjige, od avtorja do bralca, je prikaz procesa nastanka knjige, skozi katerega nas popelje glavni junak, simpatični knjižni molj. 🤓 Ilustrator nas je vodil po razstavi, z učenci naredil par risarskih vaj, jim narisal ilustracijo za spomin ter razdelil knjižici Pot knjige in Skrivnost izginulih črk. ✍️🖌🔡
Knjigi sta prosto dostopni tudi na Biblosu.

Predstavitev avtobiografije dddr. Jožeta Mačka Moje življenje – splet naključij

V Knjižnici Laško smo v petek, 25. 11., predstavili knjigo Moje življenje, splet naključij – avtobiografijo dddr. Jožeta Mačka, častnega občana Občine Laško in akademika, tudi plodovitega raziskovalca zgodovine Laškega in avtorja številnih domoznanskih knjig, člankov in drugih prispevkov, vezanih na Laško.

Iskreno se zahvaljujemo Martini Rozman Salobir, pomočnici direktorice Mariborske knjižnice in prijateljici Mačkovih, ki je pripravila prireditev in jo povezovala, ter drugim sodelujočim na prireditvi: doktorici Mariji Markeš, nekdanji študentki in diplomantki profesorja Mačka, njegovi hčeri Mateji Maček, novinarki Boži Herek, avtorici dokumentarnega filma o dr. Mačku Hvalnica delu, Metki Kovačič, nekdanji direktorici Knjižnice Laško, ter Fantom z Jožefovega hriba pod vodstvom Primoža Krta.

Največja zahvala pa gre seveda osrednjemu gostu dddr. Jožetu Mačku, neverjetno ustvarjalnemu in plodovitemu avtorju navkljub svojim 93 letom. Seveda mu želimo zdravja, pogostega vračanja v rodni kraj, prijetnih srečevanj ter nadaljnjih nasvetov, njegove pomoči in navsezadnje tudi domoznanskega dela, na katerega smo Laščani ponosni in ga zelo cenimo.

Razpis

Objavljen je razpis za prosto delovno mesto – čistilka.

Rok za prijave je 10. 12. 2022. Kandidati naj vloge pošljejo na e-naslov: info@knjiznica-lasko.si ali po pošti Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4, 3270 Laško.

Več informacij o razpisu najdete na povezavi.