Brezplačen spletni vpis v Knjižnico Laško v času epidemije

Vsem občanom, ki niste člani Knjižnice Laško, omogočamo v času epidemije brezplačen spletni vpis. S tem članstvom boste lahko dostopali do e-storitev na daljavo, vključno s portalom e-knjig Biblos, portalom zvočnih knjig Audibook in drugimi naročenimi e-bazami; izposoja fizičnega gradiva pa s to vrsto članstva ni mogoča.

Povezava na spletni vpis.

Posavska potujoča knjižnica je dobitnica nagrade Združenja splošnih knjižnic

Ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic 20. novembra komisija za ocenjevanje projektov pri Združenju splošnih knjižnic izbere najboljši projekt na področju strokovnega dela knjižnic. Letos je ta nagrada pripadla štirim sodelujočim knjižnicam: Valvasorjevi knjižnici Krško, Knjižnici Brežice, Knjižnici Sevnica in Knjižnici Laško za projekt Posavska potujoča knjižnica.

Sodelujoče knjižnice smo intenzivno organizacijsko in vsebinsko delale na projektu več kot dve leti, od začetka oktobra pa Posavska potujoča knjižnica opravlja svoje poslanstvo, tudi na postajališčih v radeški občini. V Knjižnici Laško pri projektu sodelujemo za območje občine Radeče.

Ponosni in veseli smo nagrade v slovenskem prostoru, ki je velika spodbuda za nadaljnje delo. Ob tej priložnosti se še enkrat iskreno zahvaljujemo Občini Radeče za veliko podporo, saj je zaupanje ustanovitelja izrednega pomena za končni uspeh tovrstnega projekta.

Naša želja ob tej veseli priložnosti pa je seveda dobro delovanje Posavske potujoče knjižnice v korist vseh občanov Radeč in prebivalcev Posavja tudi vnaprej, za kar si bomo iskreno prizadevali.

Dan slovenskih splošnih knjižnic v znamenju nagrade za Posavsko potujočo knjižnico

20. november je dan slovenskih splošnih knjižnic. V okviru Združenja splošnih knjižnic že od ponedeljka obeležujemo teden splošnih knjižnic, letos pod sloganom Moja knjižnica povezuje. Državljanom s tem sporočamo, da kljub razmeram še vedno opravljamo povezovalno vlogo v družbi – povezujemo se z uporabniki, lokalno skupnostjo, med knjižnicami – z namenom ohranjanja ravni dostopnosti do izobraževalnih, kulturnih in ustvarjalnih vsebin, s katerim krepimo duha v družbi.

Leto, ki se počasi izteka, je za vse milo rečeno drugačno. Omejitve in ukrepi od marca krojijo tudi delovanje knjižnic in zahtevajo nenehno prilagajanje. V težkih razmerah pa izstopi bistvo, povzeto v sloganu – Moja knjižnica povezuje. Osnovna vloga knjižnic v današnjem času je razvoj storitev ter dostopnost raznovrstnega gradiva, ki so namenjeni vsem članom družbe. V letošnji situaciji se je še posebej izkazalo, da je knjiga v fizični in tudi e-obliki nepogrešljivo sredstvo za krepitev duha in  najpomembnejši člen v izobraževalnem procesu. Ravno za to se knjižničarji tudi v času epidemije, kljub intenzivnemu omogočanju dostopa na daljavo prek e-storitev, trudimo za čim večjo dostopnost fizičnega gradiva, ob varni izposoji v knjižnici.

Letošnji dan slovenskih knjižnic je za Knjižnico Laško še posebej prazničen. Projekt Posavska potujoča knjižnica štirih sodelujočih knjižnic je bil pri Združenju splošnih knjižnic izbran za najboljši projekt na področju strokovnega dela knjižnic. Tudi zato gledamo optimistično naprej, ko bomo naše poslanstvo lahko spet opravljali v vsem obsegu.

Spoštovani člani Knjižnice Laško in vsi občani Laškega in Radeč, naše knjižnice v Laškem, Radečah in Rimskih Toplicah, izposojevališča v Jurkloštru, Šentrupertu in Zidanem Mostu ter postajališča potujoče knjižnice v radeški občini bodo še naprej tu za vas, knjižničarji pa se bomo trudili vsakodnevno uresničevati moto slovenskih splošnih knjižnic Blizu ljudem.

Povezave:

Izjava za medije Združenja splošnih knjižnic: https://www.knjiznice.si/zdruzenje-splosnih-knjiznic/promocija-splosnih-knjiznic/

Poslanica Ministrstva za kulturo: https://www.gov.si/novice/2020-11-19-drzavna-sekretarka-dr-ignacija-fridl-jarc-ob-tednu-splosnih-knjiznic/