Branje = neskončno potovanje

Branje = neskončno potovanje
je bralno tekmovanje glasnega branja, ki smo ga prvič izvedli v šolskem letu 2017/2018 v sodelovanju z OŠ Primoža Trubarja Laško. V šolskem letu 2018/2019 smo tekmovanje razširili še na OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. Tekmovanje smo maja 2019 predstavili na Dnevu dobrih praks v Kopru, kjer knjižničarji knjižničarjem predstavijo svoje projekte.

Sodelujejo
učenci 4., 5. in 6. razredov, saj je to obdobje vedno bolj intenzivnega in nujnega samostojnega branja. Učencem smo na bibliopedagoških urah predstavili branje kot spretnost, ko jo bodo potrebovali vse življenje in jo lahko izboljšamo.

Potek
tekmovanja: učenci posameznega letnika tekmujejo (npr. 4. razredi med sabo) – preberejo enako dolg odlomek iz knjige primerne njihovi starosti. Komisija oceni tekoče branje, interpretacijo in razumevanje prebranega.

Zaključek
tekmovanja pripravimo v knjižnici – najboljši bralci (po 3 ali 4 iz posamezne generacije učencev) se pomerijo v velikem finalu. Trije zmagovalci postanejo carji neskončnega branja (in dobijo nagrade).