Knjižnica Laško – Namenjena je vsem občanom občin Laško in Radeče.
© 2020 Javni zavod knjižnica Laško. Izdelava in design: Plior Infotech. (www.plior.si)